Přihlášení na projektový den

 
 
 
 

Ve středu 7. 11. 2018 nás čeká tradiční projektový den, do kterého se zapojí studenti vyššího gymnázia. Vyučující nabízejí zajímavý program, který zahrnuje atraktivní témata a činnosti nad rámec běžné výuky.

Na webových stránkách a na magnetické tabuli naproti bufetu najdete informace o náplni projektů.

Přihlašování na projekty proběhne elektronickou formou na webových stránkách školy. Přihlašovací brána se otevře v úterý 16. 10. 2018 ve 21:00 hodin. Přihlašování ukončete nejpozději v pátek 19. 10. 2018 v 18 hodin.

Otázky související s obsahem projektů konzultujte s jejich garanty. Organizační záležitosti řeší Iva Štěrbová.

Pokyny k přihlašování:

  • Na webových stránkách bude 16. 10. 2018 ve 21:00 hodin zveřejněn odkaz na přihlášení do projektového dne v sekci "Pro studenty a rodiče".
  • Každý student se přihlásí pouze do jednoho projektu. Studenti, kteří se účastní pouti do Říma, se na projektový den nepřihlašují.
  • Počet míst v projektech je omezen. Po naplnění kapacity projektu přihlašovací aplikace dalším zájemcům přihlášení nepovolí. Je třeba
    si zvolit jiný projekt.
  • Pokud se nepřihlásíte na žádný z projektů, bude vám projekt přidělen.
  • Třídním učitelům nahlaste případnou plánovanou absenci na den, kdy bude projekt probíhat.
 
 

Sdílet:

 

Brigáda Na Plachtě

 

Afghánistán očima novinářky Petry Procházkové

 

Upozornění pro uživatele mobilní aplikace Bakaláři