Nová ZUŠ při našem souškolí!

 
 
 
 

Vážení rodiče,

od příštího školního roku přibude do našeho stávajícího „souškolí“ nová základní umělecká škola. Otevírá se tak možnost rozšířit nabídku a zvýšit úroveň našich současných mimoškolních aktivit. Kromě výuky hry na varhany, na klavír a na flétnu, výuky sborového zpěvu, které jsme doposud nabízeli, počítáme pro příští rok s otevřením výuky hry na kytaru, na housle i na klárinet (saxofon). Rovněž chceme otevřít dvě přípravná hudební oddělení pro předškolní děti a prvňáky. Ve výtvarném oboru nabídneme s určitostí hodiny keramiky (v několika ročnících podle dosavadních schopností žáků); i zde počítáme se vznikem dvou přípravných oddělení pro malé děti.

Výše školného bude v naší ZUŠ maximálně 500,- korun za pololetí, hromadně vyučované obory budou mít pololetní platbu i nižší.

V souvislosti se vznikem ZUŠ bychom Vás rádi poprosili o spolupráci. Pokud byste rádi přihlásili své dítě do naší ZUŠ na výuku na nástroj, který zatím nenabízíme, či na předmět v rámci výtvarného oboru, který doposud v nabídce také není, dejte nám o tom, prosím, vědět. Uděláme vše pro to, abychom mohli Vaší poptávce vyhovět. Informační schůzka, na které bude možné podněty sdělit, či se informovat o čemkoliv dalším ohledně nové ZUŠ, proběhne v pondělí 29. května v 17 hodin v aule gymnázia.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na viděnou na informační schůzce nebo 17. června při oslavách 25 let existence gymnázia a 20 let trvání základní školy!

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy

Mgr. Matěj O. Havel, Ph.D., zástupce ředitele pro ZUŠ

 
 

Sdílet:

 

Brigáda Na Plachtě

 

Afghánistán očima novinářky Petry Procházkové

 

Upozornění pro uživatele mobilní aplikace Bakaláři