Den otevřených dveří

 
 

 

       Návod pro připojení ke schůzkám

Program (ke stažení)

16:00   Informace o škole a přijímacích zkouškách pro zájemce o osmileté studium 

            - učební plány, statistiky absolventů, www stránky školy, …

17:00   Informace o škole a přijímacích zkouškách pro zájemce o čtyřleté studium

            - učební plány, statistiky absolventů, www stránky školy, …

16:00-18:00    15minutové bloky jednotlivých předmětů

            - představení předmětu, seznámení s vyučujícími, dotazy, …

Přijímací řízení - prezentace

Videopozvánka

Virtuální prohlídka školy

Hlavní budova: 

Nová budova (Kostka):

Odkaz pro VR headset - Hlavní Budova - https://my.matterport.com/show/?m=EdGXJE6MGo4

Odkaz pro VR headset - Kostka - https://my.matterport.com/show/?m=y8TTHgnEQPY

Medailonky předmětů

Český jazyk

Anglický jazyk

 Německý jazyk

Románské jazyky

Dějepis

Základy společenských věd

 Zeměpis

 Matematika

 Fyzika

 Chemie

Chemická praktika

 Biologie

Informatika

 Hudební výchova

 Výtvarná výchova

 Školní klub

 Tělesná výchova

 Religionistika a náboženství

 Metodik prevence

 Kariérové poradenství

 

Možnosti ubytování 

 

 
 

Sdílet:

 

Dopravní omezení v okolí školy

v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Fortna

Přijetí/nepřijetí ke studiu - zápisové lístky

 

Výsledky přijímacích zkoušek