Maturitní zkoušky

 

Zájezd do Španělska

 

Třídní schůzky

 

Přírodovědná exkurze do Španělska