Maturitní zkoušky

 
Maturitní zkoušky
 

Informace k ukončování 2. pololetí a maturitní zkoušce v roce 2021

Maturitní zkoušku v jarním termínu může konat žák, který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.Pokud nebyl v 1. pololetí hodnocen a byla mu stanovena zkouška v náhradním termínu, musí klasifikaci uzavřít do 31. března 2021.

Didaktické testy mají prodloužený čas na vypracování. V případě českého jazyka a literatury na 85 minut, u cizího jazyka na 110 minut (prodloužení se týká části čtení a jazyková kompetence) a matematiky na 135 minut. Prodloužení se nebude týkat DT z matematiky rozšiřující.

Pokud se žák z důvodu nemoci Covid-19 nebo nařízené karantény v souvislosti s tímto onemocněním nemůže dostavit ke konání didaktických testů ve dnech 24. – 26. května, má možnost konat tyto testy 7. – 9. července. Přihlášku k mimořádnému termínu didaktických testů podává žák, který je oprávněn ke konání mimořádného termínu současně s omluvou do třípracovních dnů od konání dané zkoušky, nejpozději v rozmezí dnů 27. – 31. května 2021.

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se koná pouze formou ústní zkouškypřed zkušební maturitní komisí.

Posouvá se termín předložení žákovského seznamu k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, který je nově možné předkládat až do30. dubna 2021.

 

Žák nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Může se však rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a požádat o její nahrazení.

Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí.

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní.

Pokud se žák ke zkoušce / zkouškám přihlásíbude se hodnocení započítávat do celkového hodnocení maturitní zkoušky a bude se uvádět na maturitním vysvědčení.

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Tato úprava modelu maturitní zkoušky se nevztahuje na zkoušku z cizího jazyka, který není vázán na společnou část.

 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Žák podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky výsledkem standardizované zkoušky nově nejpozději do 30. dubna 2021. Nemůže-li k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může tento nebo jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku, předložit řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního školního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v tomto termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil na přihlášce k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020, ne kolik jich dobrovolně či povinně absolvuje.

O náhradu zkoušky mohou žádat pouze maturanti, kteří se v profilové části přihlásili ke čtyřem zkouškám. 

Termíny:

31. 3. 2021                    uzavření klasifikace a ukončení vzdělávání v nematuritních předmětech; účast nematurantů na výuce v dalším období je dobrovolná
21. 4. 2021        8:00     praktická zkouška z informatiky
22. 4. 2021                    odevzdání maturitních prací z výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie
do 30. 4. 2021               přihláška k nepovinné profilové ústní zkoušce z ČJL a cizího jazyka
                                      odevzdání žákovského seznamu literárních děl
                                      podání žádosti o nahrazení MZ z cizího jazyka jazykovým certifikátem
13. 5. 2021                    uzavření klasifikace maturitních předmětů
14. 5. 2021                    vydání vysvědčení
17. – 21. 5. 2021            „svatý“ týden
24. 5. 2021        8:00     didaktický test z matematiky
                         13:30    didaktický test z anglického jazyka
25. 5. 2021        8:00     didaktický test z českého jazyka a literatury
26. 5. 2021        8:00     didaktický test z matematiky rozšiřující
                         13:00    didaktický test z francouzského jazyka
                         13:00    didaktický test z německého jazyka
                         13:00    didaktický test ze španělského jazyka
1.– 4. 6.  2021               ústní zkoušky profilové části, obhajoby maturitních prací z výtvarné výchovy a z deskriptivní geometrie, praktická zkouška z hudební výchovy

Materiál byl zpracován v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021.

 

Mgr. Jiří Vojáček, Mgr. Iva Štěrbová

Hradec Králové 16. 3. 2021

 

 
 

Sdílet:

 

Informace pro uchazeče o studium- testování na přítomnost viru SARS-COV-2

 

Úřední hodiny kanceláře

 

Informace k přijímacímu řízení 2021