Přihlášení na nepovinný předmět

 
 

Pokud máte zájem o výuku některého z nabízených předmětů, přihlaste se do 25. 6. 2018 vyplněním formuláře u níže uvedených předmětů. Otevřeny budou předměty, na které se přihlásí dostatečný počet zájemců. V případě omezeného počtu míst v předmětu bude rozhodující pořadí přihlášek. Výuka nepovinných předmětů bude probíhat v ranních (od 7:10) nebo odpoledních hodinách po skončení výuky povinných předmětů. Prosíme, abyste tuto okolnost vzali v úvahu.

Za návštěvu nepovinných předmětů se bude platit příspěvek ve výši 200,- Kč na pololetí.

 

Výběr předmětů